Skupina Teplárna Komořany
 infotepelnapohoda.cz
 +420 476 477 111

Aktuality

 

Tady se připravují budoucí zaměstnanci

Tady se připravují budoucí zaměstnanci

13.04.2022

Vzdělaní zaměstnanci, kteří rozumí své práci, jsou pro firmu technického typu, jako je teplárna United Energy, klíčoví. Důležitou součástí aktivit firmy jsou tak vzdělávací projekty, které podchycují zájem o technické vzdělávání od dětí z mateřských škol po vysokoškoláky. Významná je především spolupráce se středními technickými škola v regionu. Z nich pak nejdéle trvá partnerství se Střední průmyslovou školou a Vyšší odbornou školou v Chomutově. Před spuštěním čtrnáctého společného projektu na zlepšení vzdělávání žáků, jsme se vypravili za ředitelem školy Janem Lacinou.

 

Pane řediteli, je pravda, že vaši absolventi se nemusí bát Úřadu práce? Prý dostávají nabídky od zaměstnavatelů již v průběhu studia…
 

Je to pravda. Naši žáci chodí v průběhu druhého a třetího ročníku na praxe k zaměstnavatelům. Vloni jsme měli naše žáky u 70 firem. Poptávka po praxi žáků ve firmách převyšuje zhruba dvojnásobně naše kapacity. Žáci tam poznají chod firmy, vyzkouší si znalosti ze školy v praxi a zaměstnavatelé si je při tom často vytipují a mohou s nimi dál pracovat. Podniky také naší škole nabízejí exkurze, přednášky u nás i v sídlech firem... komunikace mezi školou a zaměstnavateli je dlouhodobá, systematická a zaběhlá. Naši žáci rozhodně nemají problém se uchytit na trhu práce.

 

Míří od vás obvykle do praxe nebo k dalšímu studiu.
 

To je druhá strana mince, tedy o kolik žáků ze čtvrtých ročníků zaměstnavatelé hrají. A není jich moc, neboť zhruba tři čtvrtiny našich absolventů pokračují na vysokou školu. Nicméně se poté vrací do regionu a to je důležité. Je to vidět i na zaměstnancích naší školy, kteří jsou častokrát bývalými žáky. Stejně tak, když jednáme s firmami, setkáváme se s mnoha absolventy – včetně generálního ředitele United Energy.

 

A jak je to naopak – mají žáci základních škol zájem o vaši průmyslovku?
 

Aktuálně máme 198 žadatelů a otevíráme v září pět prvních ročníků. Optimální naplněnost tříd v technických oborech je 25 až 26 žáků, takže se bavíme o 130 dětech, které můžeme přivítat. Převis je tedy i u poptávky po studiu.

 

Čím školáky lákáte?

Především nezastíráme, že jsme školou náročnou, kde se musí pracovat, a poskytujeme k tomu dobré podmínky vzdělávací, prostorové i pedagogické. Žáky základních škol vítáme v průběhu 8. a 9. třídy na jednodenních projekčních akcích, aby si vše osahali a vyzkoušeli. Samozřejmě komunikujeme se základními školami širokého regionu – nejen Chomutovsko, ale Mostecko, Lounsko, Podbořansko, Žatecko, Kadaňsko, Klášterecko. A rodiče si sami dokážou získat informace z Úřadu práce, kde zjistí, že naši absolventi nepatří k evidovaným.

 

Zaujalo mne, že ve všech svých projektech, které předkládáte United Energy, poptáváte pouze materiál...
 

Přesně tak. Z darů nakoupíme materiál, který zlepší vybavení, kvalitu výuky nebo je aktualizuje směrem k současným trendům. Ten materiál už je výukový v tom smyslu, že žáci se podílí v rámci praktického vyučování na instalaci komponentů do chodu školy. Výhody jsou v tom, že se v první řadě potkají s reálnou výrobou a poté vidí i následné využití. K věcem se pak samozřejmě i jinak chovají, když si je sami udělali.

 

Zároveň si tím trénují manuální zručnost?
 

Samozřejmě. Naše první ročníky absolvují řekněme klasické technologie. Postupujeme od zpracování kovů až k CNC obrábění, 3D tiskům, v elektrotechnických oborech od jištění, přes připojování zásuvek, vypínačů až k automatizaci a mikroprocesorové technice. Cílem našeho vzdělávání je připravit technika, který bude následně řídit dělnické profese. A jestliže chci někoho řídit, tak tu práci musím znát.

 

Co bude předmětem letošního projektu?
 

Aktuálně jde o zlepšování kovodílny. V předchozím projektu jsme dávali dohromady klasické nůžky, ohýbačky a v tomto roce se chceme posunout v oblasti klasického upínání materiálů pro ruční zpracování kovů. Tedy prostě řečeno – chceme vyměnit letité svěráky za nové. Je to 14. společný projekt, takže v podstatě malé výročí. Vize spolupráce se začala rýsovat rok před první realizací, takže vlastně slavíme patnáctileté výročí tohoto konceptu. Právě v té kontinuitě a pravidelnosti vidím sílu. Cením si trvalé spolupráce.

 

Co vám vedle finanční pomoci přináší spolupráce s United Energy?
 

Spolupráce je velmi široká a rozhodně nejde jen o finance. Peníze jsou důležité, ale jsou jen nástrojem. Součástí partnerství je vzájemné poskytování praxí, přednášek, konzultace, návštěvy a vůbec komunikace, která vede k rozvoji lidských zdrojů. Dlouholetým členem naší školské rady je ing. František Landa, který je absolventem této školy a zaměstnancem United Energy. Své znalosti a zkušenosti dokáže velmi smysluplně promítnout do práce školské rady především v oblasti ladění potřeb společnosti a nabídky

 

Reportáž z návštěvy můžete shlédnout zde.

 

❬   Zpět