infotepelnapohoda.cz
 +420 476 477 111

Exkurze

dary-sponzoring

firemní dobrovolnictví

podpora studentů

exkurze

Zábava a soutěže

 

podpora-studentu

 

 

Exkurze

Pro školy i širokou veřejnost organizujeme bezplatné exkurze do provozu teplárny v Komořanech. Pro studenty 2. stupně základních škol či pro studenty středních škol s technickým zaměřením a pro gymnázia je možné prohlídku provozu rozšířit o přednášku na téma výrovy tepla a elektřiny nebo prezentaci z oblasti lidských zdrojů (benefity, nabídka praxí, stáží, stipendií, možnosti uplatnění). 

Prohlídka teplárenského provozu trvá cca 60 – 75 minut.

Máte zájem o exkurzi? Přihlaste se.
 

Stáhnout přihlášku

exkurze

Komu je projekt
určen

Přejít

exkurze

Jak sjednat
termín

Přejít

exkurze

Jak žádat,
termíny

Přejít

Komu je projekt určen


Komu jsou exkurze určeny:

  • Prohlídka provozu s odborným výkladem  - jednotlivcům či skupinám ze strany široké veřejnosti, školám.
  • Prohlídka provozu s odborným výkladem rozšířená o přednášku či prezentaci - žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol s technickým zaměřením a gymnáziím.

Jak sjednat termín


Termíny:

  • Ke sjednání termínů konání exkurze může dojít dvojím způsobem:
  • a) United Energy, a.s. sama vypíše a vyhlásí konkrétní termín konání, na který se budou moci zájemci přihlásit. Jedná se o tzv. Den otevřených dveří.
  • b) Zájemci o exkurzi mohou požádat sami o konkrétní termín konání prohlídky, a to na kontakt uvedený v přihlášce či níže.

Jak žádat


V obou případech jsou zájemci povinni poskytnout požadované informace.

Zájemci pod bodem a):
jsou povinni zaslat písemnou přihlášku (viz soubory ke stažení níže), a to nejpozději do 5 pracovních dní před termínem konání vyhlášené exkurze/Dne otevřených dveří.

Zájemci pod bodem b):
jsou povinni zaslat písemnou objednávku, a to nejpozději 14 dní před požadovaným termínem konání exkurze. Objednávka bude obsahovat:

  • Název organizace, adresu (v případě fyzické osoby jméno a adresu)
  • Kontaktní osobu (jméno, telefon, e-mail)
  • Požadovaný termín exkurze
  • Počet osob ve skupině

 

Termín může být zájemci zamítnut. Schválení či zamítnutí termínu bude zájemců písemně oznámeno.

Maximální počet účastníků (včetně jejich doprovodu) je 30, minimální 5. Menším skupinám či jednotlivcům je nabídnuto připojit se k jiné skupině.

V případě schválení termínu je nutné vyplnit přihlášku k účasti (viz soubor ke stažení níže) a to nejméně 2 pracovní dny před datem konání exkurze. Jmenný seznam v přihlášce bude závazný.
 

Stáhnout přihlášku

 

Kam zaslat


 

 

Ing. Miloslava Kučerová

476 447 471

 

United Energy a.s.
Teplárenská 2
434 03 Most-Komořany

Ke stažení


Aktuality