infotepelnapohoda.cz
 +420 476 477 111

Podpora studentů

dary-sponzoring

firemní dobrovolnictví

podpora studentů

exkurze

Zábava a soutěže

 

Podpora studentů

Jedním z důležitých záměrů United Energy je oslovit školy, studenty, případně rodiče a podpořit a zvýšit jejich zájem o studium škol se zaměřením na technické obory. Společnost si tak chce zajistit kvalifikované pracovníky, kteří budou mít zájem pracovat, a to nejen po ukončení studia, ale také během studia. Projekt, který společnost připravila již v roce 2008, je zaměřen na studenty strojních a energetických oborů technických, tedy na okruh budoucích absolventů, jejichž odbornost je pro činnost teplárny stěžejní.

 • Pro studenty technických oborů máme připraveny exkurze, stáže, výrobní praxe, a také velmi oblíbenou možnost přívýdělku po dobu školních prázdnin.
 • Studentům technických oborů vysokých škol společnost nabízí měsíční stipendia, pokud se zaváží, že po ukončení studia budou pracovat pro United Energy.
 • Studentům VŠ nabízíme i odborné konzultace při zpracování diplomových prací.

 

podpora-studentu

dary-sponzoring

Podmínky výběru
studentů

Přejít

dary-sponzoring

Podmínky přiznání stipendia

Přejít

dary-sponzoring

Kontaktujte
nás

Přejít

Podmínky výběru studentů


Základní údaje o žadateli:

 • Písemná žádost o poskytnutí příspěvku, viz níže.
 • Životopis žadatele, včetně průběhu vzdělávání.
 • Potvrzení o studiu a studijní plán VŠ.
 • Záznam z osobního pohovoru.

Základní zásady pro výběr žadatelů:

 • Základní údaje o žadateli.
 • Občanství žadatele doložené občanským průkazem.
 • Žadatel je občanem žijícím trvale v regionu severozápadních Čech.
 • Předložení dokladu o studijních výsledcích (studijní průkaz).
 • Žadatel je studentem české vysoké školy technického zaměření.

 

Podmínky přiznání stipendia


Základní podmínky pro přiznání stipendia:

 • Měsíční finanční příspěvek lze přiznat ode dne zahájení 2. ročníku vysoké školy.
 • Student je povinen příspěvek použít pouze v souvislosti se studiem ve vybraném studijním oboru.
 • Student, kterému byl příspěvek poskytnut, je povinen na požádání prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit.
 • Po úspěšném ukončení studia na VŠ nastoupí student do zaměstnání do United Enegy, a.s. a setrvá v pracovním poměru dle dohodnutého závazku.
 • Studium může být přerušeno nejdéle na dobu jednoho roku. Po tuto dobu musí být žadatel stále studentem, avšak stipendium nebude vypláceno.
 • Uzavření ročníku bude hodnoceno k 31. 10. roku

 

Nesplnění podmínek při poskytnutí stipendia:

 • V případě, že student nedodrží stanovené podmínky, má povinnost poskytnuté finanční prostředky vrátit a to do 30ti dnů od porušení podmínek, za nichž se stipendium poskytuje.

Ke stažení


Žádost o stipendium

Témata diplomových prací

Kontaktní informace


 

 

Bc. Stanislava Praženicová

476 447 197

 

United Energy a.s.
Teplárenská 2
434 03 Most-Komořany

Aktuality


 

Tady se připravují budoucí zaměstnanci

Tady se připravují budoucí zaměstnanci

13.04.2022

Vzdělaní zaměstnanci, kteří rozumí své práci, jsou pro firmu technického typu, jako je teplárna United Energy, klíčoví. Důležitou součástí aktivit firmy jsou tak vzdělávací projekty, které podchycují zájem o technické ...