infotepelnapohoda.cz
 +420 476 477 111

Podpora studentů

dary-sponzoring

firemní dobrovolnictví

podpora studentů

exkurze

Zábava a soutěže

 

Podpora studentů

Jedním z důležitých záměrů United Energy je oslovit školy, studenty, případně rodiče a podpořit a zvýšit jejich zájem o studium škol se zaměřením na technické obory. Společnost si tak chce zajistit kvalifikované pracovníky, kteří budou mít zájem pracovat, a to nejen po ukončení studia, ale také během studia. Projekt, který společnost připravila již v roce 2008, je zaměřen na studenty strojních a energetických oborů technických, tedy na okruh budoucích absolventů, jejichž odbornost je pro činnost teplárny stěžejní.

 • Pro studenty technických oborů máme připraveny exkurze, stáže, výrobní praxe, a také velmi oblíbenou možnost přívýdělku po dobu školních prázdnin.
 • Studentům technických oborů vysokých škol společnost nabízí měsíční stipendia, pokud se zaváží, že po ukončení studia budou pracovat pro United Energy.
 • Studentům VŠ nabízíme i odborné konzultace při zpracování diplomových prací.

 

podpora-studentu

dary-sponzoring

Podmínky výběru
studentů

Přejít

dary-sponzoring

Podmínky přiznání stipendia

Přejít

dary-sponzoring

Kontaktujte
nás

Přejít

Podmínky výběru studentů


Základní údaje o žadateli:

 • Písemná žádost o poskytnutí příspěvku, viz níže.
 • Životopis žadatele, včetně průběhu vzdělávání.
 • Potvrzení o studiu a studijní plán VŠ.
 • Záznam z osobního pohovoru.

Základní zásady pro výběr žadatelů:

 • Základní údaje o žadateli.
 • Občanství žadatele doložené občanským průkazem.
 • Žadatel je občanem žijícím trvale v regionu severozápadních Čech.
 • Předložení dokladu o studijních výsledcích (studijní průkaz).
 • Žadatel je studentem české vysoké školy technického zaměření.

 

Podmínky přiznání stipendia


Základní podmínky pro přiznání stipendia:

 • Měsíční finanční příspěvek lze přiznat ode dne zahájení 2. ročníku vysoké školy.
 • Student je povinen příspěvek použít pouze v souvislosti se studiem ve vybraném studijním oboru.
 • Student, kterému byl příspěvek poskytnut, je povinen na požádání prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit.
 • Po úspěšném ukončení studia na VŠ nastoupí student do zaměstnání do United Enegy, a.s. a setrvá v pracovním poměru dle dohodnutého závazku.
 • Studium může být přerušeno nejdéle na dobu jednoho roku. Po tuto dobu musí být žadatel stále studentem, avšak stipendium nebude vypláceno.
 • Uzavření ročníku bude hodnoceno k 31. 10. roku

 

Nesplnění podmínek při poskytnutí stipendia:

 • V případě, že student nedodrží stanovené podmínky, má povinnost poskytnuté finanční prostředky vrátit a to do 30ti dnů od porušení podmínek, za nichž se stipendium poskytuje.

Ke stažení


Žádost o stipendium

Témata diplomových prací

Kontaktní informace


 

 

Bc. Stanislava Praženicová

476 447 197

 

United Energy a.s.
Teplárenská 2
434 03 Most-Komořany

Aktuality