Skupina Teplárna Komořany
 infotepelnapohoda.cz
 +420 476 477 111

Dary a sponzoring

dary-sponzoring

firemní dobrovolnictví

podpora studentů

exkurze

Zábava a soutěže

 

Dary a sponzoring

Firemní  filantropie  tvoří  nedílnou  součást  společensky odpovědného chování společností skupiny United Energy.

„Být prospěšní  tam,  kde  působíme“  je  motto,  na  kterém  stojí základní  myšlenka  a  celá  strategie  firemní  filantropie společnosti.  Proto  převážná  část  prostředků  na  dary a sponzoring směřuje do regionu Mostecka a Litvínovska, tedy do  míst,  kde  společnost  podniká.

Podporujeme  široké spektrum  veřejně  prospěšných  aktivit,  především  z oblasti vzdělávání, bezpečnosti a  životního  prostředí.  Nicméně  pomáháme  i  projektům  z oblasti  sociální, zdravotní, sportovní i kulturní.
 

 

 

dary-a-sponzoring
 

dary-sponzoring

Komu je projekt
určen

Přejít

dary-sponzoring

Jak žádat,
kritéria

Přejít

dary-sponzoring

Termíny,
kontakt

Přejít

Komu je projekt určen

 


Kdo může žádat o podporu:

 • Právnické osoby, zejména neziskové organizace (občanské sdružení, příspěvková organizace, nadace), města a obce a jimi zřizované organizace působící nebo vykonávající svou činnost v Ústeckém kraji.

Koho (co) UE  nepodporuje:

 • Fyzické osoby, podnikatelské subjekty, politické strany, organizace působící mimo Ústecký kraj, organizace s dluhy vůči společnosti, náklady na běžný provoz.

Jaké oblasti UE podporuje:

 • Oblast sociální, zdravotní, vzdělávání, volný čas dětí a mládeže, sport, kultura, životní prostředí, komunální aktivity místních samospráv

 

Jak žádat, kritéria


Formulář žádosti:

 • Žádost o finanční dar (nebo sponzoring) lze podávat pouze prostřednictvím standardizovaného formuláře, který je k dispozici ke stažení níže. Žádosti v jiné podobě nebudou přijímány.

Žádost musí obsahovat:

 • vyplněný formulář žádosti,
 • dokumenty dokládající existenci firmy (výpis z OR příp. zřizovací listinu, stanovy),
 • cenovou kalkulaci/rozpočet projektu.

Kam zaslat:


Kritéria výběru:

 • Veřejná prospěšnost žadatele
 • Oblast – preferována sociální, zdravotní, vzdělávání, volný čas dětí a mládeže, životní prostředí
 • Cílová skupina – preferováno děti, senioři, handicapovaní
 • Lokalizace - preferovány žádosti z Mostecko-litvínovského regionu
 • Kvalita projektu - upřednostňovány kvalitní, zajímavé projekty
 • Reference o žadateli – informace o jeho činnosti, výroční zprávy
 • Předchozí spolupráce s UE (včasné vyúčtování, účelné použití daru, zajištění a kvalita propagace, pozitivní vliv na image společnosti)
 • O výběru žádostí k podpoře rozhoduje komise UE, a.s., formou hlasování dle uvedených kritérií.
 • Komise může dle vlastního uvážení rozhodnout o snížení příspěvku oproti v žádosti požadované částce.
 • Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok. Ten může vzniknout až uzavřením darovací či sponzorské smlouvy. Důvody neposkytnutí příspěvku se žadatelům nesdělují.
 • Žadatel bude o rozhodnutí komise informován e-mailem.

 

 

Termíny a kontakt


AKTUÁLNĚ!

 • Termín pro příjem žádostí o dar a sponzoring:  
  do 8. března 2024 (žádosti došlé po tomto datu nebudou přijímány)
 • Schvalovací řízení: 
  březen 2024 (informaci o výsledku obdrží žadatel e-mailem po ukončení schvalovacího řízení)
 • Vyčerpání prostředků: 
  do 31. prosince 2024 (v případě, že nebude dohodnuto jinak)

 

Vyúčtování daru:

 • Obdarovaný je povinen předložit do 31. 12. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu o realizaci projektu (formulář ke stažení níže), vč. vyúčtování, které bude v souladu se sjednaným účelem daru.
 • Vyúčtování lze zaslat na e-mail info@tepelnapohoda.cz, nebo v listinné podobě na adresu společnosti.

 

 

Kontaktní informace


 

 

Ing. Michaela Koudelová
PR manager

476 447 471

 

United Energy, a.s.
Teplárenská 2
434 03 Most-Komořany

Ke stažení


Aktuality


V mostecké škole vzniká nová elektro laboratoř. Díky teplárně

V mostecké škole vzniká nová elektro laboratoř. Díky teplárně

03.05.2023

Komořanská teplárna poskytla Střední škole technické ve Velebudicích dar ve výši téměř 340 tisíc korun na vybudování nové, moderní učebny. „Tato učebna bude sloužit pro studijní obor elektrotechnika a bude to elektrotechnická ...

United Energy a město Most stvrdily pokračování spolupráce

United Energy a město Most stvrdily pokračování spolupráce

21.04.2023

Pěti sty tisíci korun podpoří sport a volnočasové aktivity dětí a mládeže, sociální oblast a také bezpečnost obyvatel společnost United Energy. Darovací smlouvu mezi teplárenskou společností a statutárním městem Most podepsali ...

MIG 21 zahrál zaměstnancům a pěstounům

MIG 21 zahrál zaměstnancům a pěstounům

05.09.2022

Tradiční zaměstnanecký den společnosti United Energy se letos odehrával v Třebívlicích. Každoročně firma nabízí zaměstnancům zábavný program. Je to jeden z tradičních benefitů, které firma svým pracovníkům poskytuje.

Učebna jazyků přivítala žáky v novém. Základce v Hoře Svaté Kateřiny pomohla United Energy

Učebna jazyků přivítala žáky v novém. Základce v Hoře Svaté Kateřiny pomohla United Energy

02.09.2022

Učebna jazyků na Základní škole v Hoře Svaté Kateřiny přivítala žáky první školní den v novém. Svůj projekt na vybavení učebny novými školními lavicemi a žákovskými židlemi přihlásila škola do grantových projektů ...

Teplárníci se v roli zahradníků osvědčili. Areál domova opět jako ze škatulky

Teplárníci se v roli zahradníků osvědčili. Areál domova opět jako ze škatulky

08.06.2022

Místo počítače hrábě, místo ovládání kotle sekačka a místo řízení firmy řízení kolečka. Na jeden den v roce mohou zaměstnanci teplárenských společností vyměnit svá běžná povolání za dobrovolnickou práci pro neziskovou ...

Zahrada školky jako nová. Díky teplárně a rodičům

Zahrada školky jako nová. Díky teplárně a rodičům

20.05.2022

Jedno květnové odpoledne vyzvedli, jako obvykle, rodiče své děti z mateřské školy Kaštánek v Litvínově. Domů však tentokrát nepospíchali. Zůstali, aby pomohli zvelebit zahradu, kde jejich děti tráví při hezkém počasí ...

United Energy a město Most pokračují ve spolupráci. Podepsaly dodatek pro rok 2022

United Energy a město Most pokračují ve spolupráci. Podepsaly dodatek pro rok 2022

10.05.2022

Generální ředitel společnosti United Energy Milan Boháček a primátor města Mostu Jan Paparega stvrdili svými podpisy oblasti spolupráce pro tento rok. Prostřednictvím již 19. dodatku o spolupráci věnovala teplárenská společnost ...

United Energy a město Litvínov se shodly na podpoře projektů v letošním roce

United Energy a město Litvínov se shodly na podpoře projektů v letošním roce

06.04.2022

Generální ředitel společnosti United Energy Milan Boháček a starostka Litvínova Kamila Bláhová se v polovině března shodli na podpoře projektů města a podepsali v pořadí již 17. dodatek k Dohodě o vzájemné spolupráci. Ta ...

Komořanská teplárna vybrala projekty, které letos podpoří

Komořanská teplárna vybrala projekty, které letos podpoří

21.02.2022

První kolo přijímání žádostí organizací a škol regionu o sponzorský příspěvek bylo v polovině ledna uzavřeno. K tomuto datu se v United Energy sešlo 51 žádostí od 47 organizací, z toho 15 z oblasti zdravotnictví a sociální ...

Podpora regionu v roce 2021 o něco vyšší jak loni

Podpora regionu v roce 2021 o něco vyšší jak loni

07.01.2022

Komořanská teplárna věnovala v loňském roce více jak 2 700 tisíc korun na podporu veřejně prospěšných aktivit v regionu. „Loňský rok, byl stejně jako ten předchozí, ovlivněn pandemií a řadě projektů nepřál. Stejně ...

Komořanská teplárna poděkovala zdravotníkům za jejich nasazení

Komořanská teplárna poděkovala zdravotníkům za jejich nasazení

14.12.2021

Stejně jako před rokem leží pandemie koronaviru především na zdravotnickém personálu. Zdravotníci v první linii opět čelí extrémnímu tlaku a práci v náročnějších podmínkách, než na jaké jsou zvyklí v běžném režimu.

Komořanská teplárna vyhlašuje 1. kolo žádostí o finanční dary pro příští rok

Komořanská teplárna vyhlašuje 1. kolo žádostí o finanční dary pro příští rok

11.11.2021

I v roce 2022 jsou společnosti United Energy a Severočeská teplárenská připraveny pomoci neziskovým organizacím. Na konci října vyhlásila komořanská teplárna 1. kolo přijímání žádostí o dary a sponzoring pro rok 2022. Žádat ...

Litvínovská městská policie pozvala zástupce United Energy na střelnici

Litvínovská městská policie pozvala zástupce United Energy na střelnici

18.08.2021

Nejzásadnější oblastí podpory letošního dodatku ke smlouvě o spolupráci mezi společností United Energy a městem Litvínov byla bezesporu prevence kriminality, kterou teplárna podpořila rekordní částkou ve výši 340 000 korun.

Společnosti skupiny United Energy pomohly obcím postiženým tornádem

Společnosti skupiny United Energy pomohly obcím postiženým tornádem

05.07.2021

Poslední červnový den bylo ukončeno druhé kolo žádostí o finanční dar ze strany neziskovek v regionu. Do společnosti došlo 8 projektů, splňující předepsané podmínky pro zařazení do výběrové komise, z nichž většina ...

Zachraňte Klubíčko! Teplárna přijala výzvu

Zachraňte Klubíčko! Teplárna přijala výzvu

30.06.2021

Mateřské centrum Klubíčko v Litvínově pomáhá rodinám a dětem už sedmnáct let. Je to místo setkávání handicapovaných a zdravých dětí. Místo, kde nacházejí pomoc ti, kteří sami o někoho pečují. Místo, které si za ...