infotepelnapohoda.cz
 +420 476 477 111

Dary a sponzoring

dary-sponzoring

firemní dobrovolnictví

podpora studentů

exkurze

Zábava a soutěže

 

Dary a sponzoring

Firemní  filantropie  tvoří  nedílnou  součást  společensky odpovědného chování společností skupiny United Energy.

„Být prospěšní  tam,  kde  působíme“  je  motto,  na  kterém  stojí základní  myšlenka  a  celá  strategie  firemní  filantropie společnosti.  Proto  převážná  část  prostředků  na  dary a sponzoring směřuje do regionu Mostecka a Litvínovska, tedy do  míst,  kde  společnost  podniká.

Podporujeme  široké spektrum  veřejně  prospěšných  aktivit,  především  z oblasti vzdělávání, bezpečnosti a  životního  prostředí.  Nicméně  pomáháme  i  projektům  z oblasti  sociální, zdravotní, sportovní i kulturní.
 

 

 

dary-a-sponzoring
 

dary-sponzoring

Komu je projekt
určen

Přejít

dary-sponzoring

Jak žádat,
kritéria

Přejít

dary-sponzoring

Termíny,
kontakt

Přejít

Komu je projekt určen

 


Kdo může žádat o podporu:

 • Právnické osoby, zejména neziskové organizace (občanské sdružení, příspěvková organizace, nadace), města a obce a jimi zřizované organizace působící nebo vykonávající svou činnost v Ústeckém kraji.

Koho (co) UE  nepodporuje:

 • Fyzické osoby, podnikatelské subjekty, politické strany, organizace působící mimo Ústecký kraj, organizace s dluhy vůči společnosti, náklady na běžný provoz.

Jaké oblasti UE podporuje:

 • Oblast sociální, zdravotní, vzdělávání, volný čas dětí a mládeže, sport, kultura, životní prostředí, komunální aktivity místních samospráv

Jak žádat, kritéria


Formulář žádosti:

 • Žádost o finanční dar lze podávat pouze prostřednictvím jednotného formuláře žádosti, který je umístěn níže. Žádosti v jiné podobě nebudou přijímány.

Žádost musí obsahovat:

 • vyplněný formulář žádosti,
 • dokumenty dokládající existenci firmy (výpis z OR příp. zřizovací listinu, stanovy)
 • cenovou kalkulaci/rozpočet projektu.

Kam zaslat:


Kritéria výběru:

 • Veřejná prospěšnost žadatele
 • Oblast – preferována sociální, zdravotní, vzdělávání, volný čas dětí a mládeže, životní prostředí
 • Cílová skupina – preferováno děti, senioři, handicapovaní
 • Lokalizace - preferovány žádosti z Mostecko-litvínovského regionu
 • Kvalita projektu - upřednostňovány kvalitní, zajímavé projekty
 • Reference o žadateli – informace o jeho činnosti, výroční zprávy
 • Předchozí spolupráce s UE (včasné vyúčtování, účelné použití daru, zajištění a kvalita propagace, pozitivní vliv na image společnosti)
 • O výběru žádostí k podpoře rozhoduje komise UE, a.s. formou hlasování dle uvedených kritérií.
 • Komise může dle vlastního uvážení rozhodnout o snížení příspěvku oproti v žádosti požadované částce.
 • Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok. Ten může vzniknout až uzavřením darovací či sponzorské smlouvy. Důvody neposkytnutí příspěvku se žadatelům nesdělují.
 • Žadatel bude o rozhodnutí komise informován e-mailem.

 

Termíny a kontakt


Společnost vyhlásila 2. kolo pro podávání žádostí pro rok 2021

 • Vyhlášení: 1. 3. 2021 (žádosti zaslané před tímto datem nebudou přijímány)
 • Uzávěrka žádostí: do 30. 6. 2021 (žádosti došlé po tomto datu nebudou přijímány)
 • Rozhodnutí komise: do 31. 7. 2021
 • Vyčerpání prostředků: do 31. 12. 2021 (v případě, že nebude dohodnuto jinak)

 

Vyúčtování daru:

 • Obdarovaný je povinen předložit do 31. 12. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, obsahující závěrečné vyúčtování. Formulář závěrečné zprávy je umístěn níže.

 

Kontaktní informace


 

 

Ing. Miloslava Kučerová

476 447 471

 

United Energy a.s.
Teplárenská 2
434 03 Most-Komořany

Ke stažení


Aktuality


Litvínovská městská policie pozvala zástupce United Energy na střelnici

Litvínovská městská policie pozvala zástupce United Energy na střelnici

18.08.2021

Nejzásadnější oblastí podpory letošního dodatku ke smlouvě o spolupráci mezi společností United Energy a městem Litvínov byla bezesporu prevence kriminality, kterou teplárna podpořila rekordní částkou ve výši 340 000 korun.

Společnosti skupiny United Energy pomohly obcím postiženým tornádem

Společnosti skupiny United Energy pomohly obcím postiženým tornádem

05.07.2021

Poslední červnový den bylo ukončeno druhé kolo žádostí o finanční dar ze strany neziskovek v regionu. Do společnosti došlo 8 projektů, splňující předepsané podmínky pro zařazení do výběrové komise, z nichž většina ...

Zachraňte Klubíčko! Teplárna přijala výzvu

Zachraňte Klubíčko! Teplárna přijala výzvu

30.06.2021

Mateřské centrum Klubíčko v Litvínově pomáhá rodinám a dětem už sedmnáct let. Je to místo setkávání handicapovaných a zdravých dětí. Místo, kde nacházejí pomoc ti, kteří sami o někoho pečují. Místo, které si za ...